Nederland: Wilders

Nu in de westerse wereld de wind in het zeil van populisme staat, gaat ook Nederland zich in de schoot werpen van iemand, die het spel van het naar de mond praten van het volk beheerst. Wilders gaat met zijn PVV de grootste partij van Nederland worden. Laat duidelijk zijn dat het niet populisme of politieke incorrectheid is, dat ten grondslag ligt aan de huidige bereidheid om Wilders een kans te geven, maar de breed gedragen maatschappelijke ontevredenheid.

De traditionele Nederlandse partijen; de PvdA, VVD, CDA, D66, GroenLinks en SP hebben allemaal gefaald om deze massa van terechte ontevredenheid achter zich te scharen. Daarvoor hebben ze jaren de kans gehad maar deze niet benut. Het gaat in Nederland, net zoals in de rest van de Westerse wereld, goed. Maar het gaat niet beter dan ooit. Voor veel mensen hebben de afgelopen decennia een daling van reële koopkracht betekend. Ze kunnen minder broden en huizen dan hun ouders kopen voor dezelfde prestaties konden. Het is moeilijker en minder lonend geworden om te studeren. Het gat tussen arm en rijk is groter geworden in onze maatschappijen. Dat kunnen we accepteren. Het zijn tendensen die zich in golven bewegen. We hebben moeite onze volksleiders er direct verantwoordelijk voor te houden. Er zijn echter pijnpunten in onze maatschappij die veel mensen ervaren en waarvoor ze leiders directer verantwoordelijk achten. Ik noemde er eerder drie: de zwak gelegitimeerde meerdere staten structuur die de Europese Unie heet die steeds meer over onze levens bepaalt, het financiële systeem dat vrijgelaten wordt om ongebreidelde risico’s te nemen en tegelijkertijd veel van de rijkdom aan de maatschappij onttrekt en laat toevallen aan een paar deelnemers en tenslotte de massamigratie van culturen die moeite hebben te assimileren naar onze verworven rechten en vrijheden. De rekening wordt nu gepresenteerd voor het jarenlang niet in staat zijn deze problemen onomwonden te benoemen en met een op oplossingen gerichte visie te komen. De pogingen om Wilders af te remmen beperkten zich tot de toon van zijn uitingen, maar raakten niet aan de inhoud die ten minste over twee van deze pijnpunten ging. Alle deugende politici wisten nooit hoe stellig ze afstand moesten nemen van Wilders’ boodschap, maar aan zijn draagvlak -de onderliggende onvrede- kwamen ze nooit genoeg toe.
Toch denk ik dat Wilders en een grote PVV voor de gevestigde orde meer goeds dan kwaad betekent. Of dat bewust is of niet, is bijna niet uit te vinden, maar die gevestigde orde heeft er zeker baat bij dat iemand als Wilders als een kurk op de fles van grootschalige maatschappelijke ontevredenheid blijft zitten en tegelijkertijd weinig concreets doet aan de pijnpunten. Ook de traditionele partijen hebben baat bij Wilders, ook al zijn die zich daar misschien niet van bewust. Wilders zit met de PVV namelijk in de weg van echt revolutionaire bewegingen, waarbij de traditionele partijen niet slechts te maken zouden hebben met hardnekkige oppositie geënt op populisme, maar waarbij ze geheel zouden verdwijnen.

Een paar veelzeggende punten over Wilders:

1. Jaren geleden kwam Fortuyn op in een blinde hoek van de gevestigde orde en de traditionele partijen. Fortuyn had een visie, onder andere met betrekking tot de pijnpunten, en wist in een noodtempo de toen al bestaande ontevreden massa een stem te geven en achter zich te krijgen.

2. Fortuyn werd geliquideerd maar de geest was uit de fles. Wilders was toen nog een redelijk brave, onbekende VVD-er in de kamer met visies over de pijnpunten in de maatschappij waar hij zich nu voor de bühne veel radicaler over uitspreekt omdat het hem meer draagkracht oplevert.

3. Wilders scheidt zich af van de VVD, en begint vanuit de onbekendheid in te spelen op de lacune die Fortuyn heeft achtergelaten. Door het gevaar dat veroorzaakt wordt door de weerstand op zijn boodschap met name uit de linkse en islamitische hoek werkt hij nauw samen met de inlichtingendiensten.

4. Wilders leidt een omstreden publiek leven, maar een zeer onbekend privéleven. Met name zijn drijfveren zijn geheel onbekend, en dus onbetrouwbaar. De man heeft geen visies neergeschreven, presenteert op de vooravond van zijn verovering van het Nederlandse politieke bestel een A4tje als partijprogramma.

5. De PVV wordt gerund als een eenmanspartij ongeacht de grootte. Heel onlogisch voor een partij waarvan het kopstuk in constant gevaar verkeert. Mocht Wilders wegvallen dan is er geen nummer twee of drie die het over kan nemen. Het lijkt er zelfs op dat Wilders capabele mensen uit de buurt houdt van de top van de partij.

6. Wilders heeft zowel in de coalitie als in de oppositie schrikbarend weinig concreet beleid doorgevoerd. Een deel daarvan kan misschien worden verklaard uit de onwil van de traditionele partijen om met hem samen te werken maar iemand die echt ergens in gelooft wringt zich in bochten en doet eventueel concessies hier en daar maar die werkt ergens naar toe. Zo niet Wilders tot nu toe. En er is geen enkele reden om aan te nemen dat hij dat wel doet wanneer de PVV de grootste partij van Nederland is.

Dit alles wekt de schijn op dat Wilders zelf niet gelooft in de boodschap die hij verkondigt en de noodzaak iets aan de maatschappelijke ontevredenheid te moeten doen. Daarom verwacht ik zelfs bij een PVV als grootste Nederlandse partij geen baanbrekende veranderingen van koers wat betreft de pijnpunten Europa, het migratiebeleid en de financiële sector. Wilders gaat slechts een aantal maatregelen doorvoeren die eigenlijk statements voor de achterban zijn. Een stem op Wilders is dus niet een stem tegen, maar juist een stem voor het establishment. We gaan er als land achter komen dat Wilders niets gaat veranderen mocht hij de teugels al in handen nemen. De maatschappelijke ontevredenheid blijft onder Wilders in de fles, ten minste zolang de PVV de schijn ophoudt capabel te zijn voor deze tijdsgeest. Een lichtpunt aan dit uitstel van het onvermijdelijke is wel dat het -nu nog kleine of zelfs onzichtbare- bewegingen de tijd geeft zich te concretiseren en te groeien. Bewegingen in deze tijd kunnen uitgroeien tot een daadwerkelijke kans op omwenteling van de gevestigde orde.

6 gedachten over “Nederland: Wilders”

  1. 4. **** leidt een omstreden publiek leven, maar een zeer onbekend privéleven. Met name zijn drijfveren zijn geheel onbekend, en dus onbetrouwbaar. De man heeft geen visies neergeschreven

    gaat over Mark zeker ?

  2. Weer een Wilders-basher aan het woord. Zielige analyse weer. Wanneer de PVV niet alleen kan reageren dan komt dit door het cordon Sanitaire van de andere partijen. Dàt zijn dus de partijen, die Nederland kapot maken, diet de PVV. Het lijken de “zielige” Democraten uit de USA wel . No spine at all.

    1. Ik ‘bash’ de traditionele partijen net zo hard. Meer nog, die zijn verantwoordelijk voor de omstandigheden zoals ze nu zijn, waarvan Wilders profiteert. Maar ik geloof niet dat Wilders staat waarvoor hij zegt te staan.

  3. Wanneer je 10 jaar lang leeft zoals wilders dat doet. Heb je zeker een visie, wat je voor NL wilt en staat waarvoor hij staat. Anders hou je dat niet vol en heb je 10 jaar van je leven weggegooid voor niks. Probleem is echter nu, dat het een soort tunnelvisie aan het worden is en dat is jammer. Als hij de grootste wordt moet hij gewoon meeregeren en op de blaren zitten! Over 4 jaar of eerder kunnen we dan onze conclusies trekken. Aan de zijlijn blijven staan kan iedereen. De beste stuurlui staan aan wal. Dat cordon Sanitaire van de andere partijen daar irriteer ik mij mateloos aan. Ben trouwens een zwevende kiezer, die de keuze gaat maken voor VVD of CDA.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *